POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO ZNOŚNE.PL

(Polityka ochrony danych osobowych)

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Jakub Klawiter prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: Jakub Klawiter Media, dalej w skrócie „Sklep internetowy znośne.pl”, adres do doręczeń ul. Mińska 65 lokal 241, 03-828 Warszawa, NIP: 783 153 54 11, e-mail: siemanko@znosne.pl wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 1 czerwca 2010 roku (zwany w dalszej części „Administratorem”).
 2. Wszelkie dane są przetwarzane przez Administratora jedynie w celu realizacji usług oferowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tj. dla wykonania usługi oferowanej w ramach sklepu internetowego znośne.pl, w tym m.in. we wszelkich przypadkach niezbędnych do spełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
 3. Administrator ma prawo przetwarzać wszelkie dane w celach marketingu bezpośredniego oferowanych własnych produktów lub usług, a także we wszelkich innych celach, jeżeli użytkownik wyrazi na nie zgodę, gdy jest ona wymagana przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Administrator ma prawo przetwarzać dane Użytkownika, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Administratora oraz partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych zarówno drogą elektroniczną (poprzez e-mail podany przez Użytkownika) jak i drogą telefoniczną (poprzez numer telefonu podany przez Użytkownika). Użytkownikowi, który podał dobrowolnie dane osobowe oraz wyraził zgodę na ich przetwarzanie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na przyczynę cofnięcia zgody.
 5. Administrator przetwarza dane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zbiera je tylko i wyłącznie dla oznaczonych celów, które są zgodne z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z w/w celami. Wszelkie dane są zbierane jedynie w niezbędnym, koniecznym i adekwatnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
 6. Administrator dokłada wszelkich i niezbędnych prawem wymaganych starań, żeby odpowiednio zabezpieczyć dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich (osób nieuprawnionych) oraz działa z uwzględnieniem technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
 7. Administrator nie udostępnia żadnych danych osobowych Użytkowników odbiorcom, którzy nie są uprawnieni zgodnie z powszechnie bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Administrator wskazuje, że podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Administrator zastrzega jednak, że niepodanie danych przez Użytkownika, które są niezbędne do realizacji przyszłej usługi uniemożliwia dokonanie zakupu towarów oferowanych w sklepie internetowym znośne.pl
 9. Administrator zastrzega sobie możliwość powierzenia innemu podmiotowi roli i funkcji Administratora przetwarzania danych osobowych. Powierzenie innemu podmiotowi przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora może nastąpić tylko i wyłącznie w drodze pisemnej umowy. Udostępnianie wszelkich danych Użytkowników może nastąpić jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania i przetwarzania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 10. Administrator przechowuje wszelkie dane Użytkowników tylko i wyłącznie przez okres, który jest potrzebny do pełnej realizacji usługi. Ponadto, Administrator przechowuje wszelkie dane przez czas określony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osobę trzecią, w tym m.in. do prawnego dochodzenia wszelkich roszczeń w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą.
 11. Dane Użytkownika, który wyraził zgodę na ich przetwarzanie Administrator przechowuje do momentu wycofania zgody [podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO]. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika musi nastąpić w formie pisemnej i zostać przesłane do Administratora na adres Jakub Klawiter Media ul. Mińska 65 lokal 241, 03-828 Warszawa bądź pisemnie w formie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Administratora siemanko@znosne.pl.
 12. Użytkownik, którego dane dotyczą ma niczym nieograniczone prawo do żądania od Administratora m.in.: dostępu do swoich danych osobowych [podstawa prawna: art. 15 RODO], prawo usunięcia danych [podstawa prawna: art. 17 RODO], ich sprostowania [podstawa prawna: art. 16 RODO], ograniczenia przetwarzania danych [podstawa prawna: art. 18 RODO], prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezgodnie z prawem [podstawa prawna: art. 21 RODO] oraz prawo do przenoszenia swoich danych [podstawa prawna: art. 20 RODO].
 13. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jednak tylko w przypadku, gdy Użytkownik stwierdza przetwarzanie jego danych osobowych sprzecznie i niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 14. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym bądź w większej liczbie celów ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnie wskazanym przez niego momencie i bez podania przyczyny swojej decyzji.
 15. Ciasteczka tzw. z ang. Pliki „cookies”.

Administrator zastrzega możliwość używania plików cookies wówczas, gdy użytkownik korzysta z usług dostępnych za pośrednictwem serwisu internetowego znośne.pl Administrator informuje, że pliki cookies użyte na stronach internetowych serwisu internetowego są powiązane tylko i wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera, zaś Użytkownik jest całkowicie anonimowy. Pliki cookies to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Użytkownika, które mogą być odczytane przez serwer Administratora przy każdorazowym połączeniu się z komputera Użytkownika. Administrator informuje, że Pliki cookies mają na celu przede wszystkim dostarczenie danych statystycznych o ruchu Użytkowników na stronie serwisu Administratora. Ponadto, Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies na obsługę indywidualną (indywidualne ustawienia Użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi przeglądarek. Administrator zastrzega, że całkowite wyłączenie opcji akceptowania plików cookies przez Użytkownika w swojej przeglądarce komputera może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z usług Administratora.

 1. W przypadku wyrażenia chęci zasięgnięcia dodatkowych informacji dotyczących niniejszej Polityki prywatności oraz wszelkich spraw ochrony danych osobowych oraz zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników należy kontaktować się z Administratorem pisemnie na adres Jakub Klawiter Media ul. Mińska 65 lokal 241, 03-828 Warszawa bądź na skrzynkę poczty elektronicznej Administratora siemanko@znosne.pl
 2. Administrator danych zastrzega, że Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 14 (czternaście) dni.
do góry
Powered by Shoper.pl
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.